Antikorrupciós Szabályzat

Elektronikus aláírások

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1107 Budapest, Basa utca 1. Központi telefonszám: +36 (1) 261-8093 // +36 (1) 262-0041 Központi fax: +36 (1) 262 00 41 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weblap: www.kokertkft.hu

I.2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

ÜGYVEZETŐ

Az Ügyvezető feladata a KŐKERT Kft. irányítása, munkaszervezése, ezek koordinálása, vezető kapcsolattartás. Az ügyvezető mellett a szervezeti egységbe soroltak feladata a felelős vezetői döntések támogatása, előkészítése.

Belső ellenőrzés

Segíti a szervezeti célok megvalósítását a bizonyosságot adó és tanácsadói tevékenységével, amely értéket ad a KŐKERT Kft. működéséhez, és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll- és az irányítási folyamatok hatékonyságát.

JOG

A KŐKERT Kft. felelős vezetői döntéseinek jogi támogatása, előkészítése, kapcsolattartás az Alapítóval és az ügyfelekkel.

MŰSZAKI ÁGAZAT

A Műszaki részleg fő feladata a Kőkert Kft. településüzemeltetési, intézményi zöldterület fenntartási, környezet-egészségügyi feladatainak ellátása, úgymint:

- játszószerek (játszótéri és közterületi) karbantartása, szabványosítása;

- parki berendezési tárgyak karbantartása;

- Az Alapítóval között szerződésekben meghatározott vízhálózatok – öntözőhálózatok, szökőkutak, díszkivilágítások üzemeltetése,

- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata, javítása;

- kutyaürülék gyűjtők, kutyafuttatók, és kutyák futtatására kijelölt területek üzemeltetése;

- köztéri illemhelyek üzemeltetése;

- egyéb helyi környezetvédelmi feladatok.

Fenti feladatait saját erőforrásból, közfoglalkoztatáson keresztül, vagy külső erőforrás bevonásával kell ellátnia.

A Műszaki részleg további feladata a Kőkert Kft. részlegei számára a normális munkavégzés körülményeinek biztosítása, a gépjárművek, gépek, készletek biztonságos és számon tartható tárolása, karbantartása, javíttatása.

A Műszaki részleg további feladata a Szervezési ágazattal együttműködésben a Kőkert Kft. által használt épületek üzemeltetése.

PARKFENNTARTÁSI ÁGAZAT

A Parkfenntartási ágazat feladata a Kőkert Kft. településüzemeltetési, intézményi zöldterületi, környezet-egészségügyi, és helyi környezetvédelmi feladatainak ellátása, úgymint:

1. Településüzemeltetés területén:

- önkormányzati közterületek parkok, játszóterek parlagfű és gyommentesítése, kaszálása, zöldfelület karbantartása;

- magassági gallyazás;

- kerületi nyárfák rendezése;

- közutak űrszelvény biztosítása;

- virágkosarak kihelyezése;

- növényvédelem

- jégmentesítés;

- játszóterek gondozása;

- egy- és kétnyári virágok kiültetése;

- kiszáradt fák kivágása,

- gallyaprítás, elvégeztetése, mulcsozás.

2. Intézményi zöldterületek fenntartásában:

- fák gallyazása, csonkolása, kivágása;

- síkosság mentesítő anyag biztosítása.

3. Környezet-egészségügy területén:

- önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása;

- szemétgyűjtők ürítése,

- illegális szemét elszállítása.

4. Helyi környezetvédelem területén:

- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

- közterületek szépítése a lakosság bevonásával;

- lakossági kerületszépítése (akciók);

- lakossági komposztálás elősegítése.

Fenti feladatait saját erőforrásból, közfoglalkoztatáson keresztül, vagy külső erőforrás bevonásával kell ellátnia.

GAZDASÁGI ÁGAZAT

A Kőkert Kft. vagyonában, eszközeiben és forrásaiban bekövetkezett gazdasági események rögzítése, feldolgozása, nyilvántartások folyamatos vezetése. A számviteli-, pénzügyi-, adózási, könyvelési és pénztárkezelési feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.

SZERVEZÉSI ÁGAZAT

A Kőkert Kft. napi munkájának támogatása. Informatikai, adminisztratív feladatok, a Kőkert Kft. szabályzatainak előkészítése, beszerzések lebonyolítása, továbbá a Kőkert Kft. telephelyének üzemeltetése, tisztasági, vagyonvédelmi feladatok.

I.3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Ügyvezető: Szabó László

Főkönyvelő: Locskai Ágnes

Műszaki ágazatvezető: Birtalan Ádám

Parfenntartási ágazatvezető: Kovács Zsolt

Hulladékgazdálkodási ágazatvezető: Dömötör István

Szervezési ágazatvezető: Légrádi Péter

1107 Budapest, Basa utca 1. Központi telefonszám: +36 (1) 261-8093 // +36 (1) 262-0041 Központi fax: +36 (1) 262 00 41 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

I.4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök: 8-15 óráig; péntek: 8-12 óráig

1107 Budapest, Basa u. 1.

I.5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

I.11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Központi szám: 4338-100, fax:4338-230
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím: 1475 Budapest,10. Pf.35.

 

 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Vonatkozó jogszabályok listája >
Szervezeti és működési Szabályzat >
Adatkezelési szabályzat >

II.2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Hatályos feladatellátási keretszerződés>

II.6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Az adatkezelés rövid leírása: Az Adatkezelő jelen adatkezelési eljárásban a hozzá munkavállalónak jelentkező személyek jelentkezéshez és a munkaköri megfelelőségéhez szükséges adatokat kezeli.

az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a jelentkező által célzott álláspályázat elbírálása, illetve a jelentkezővel való kapcsolattartás.

az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása.

kezelt adatok köre: a jelentkező személyes adatai:

• jelentkező neve;

• születési hely;

• születési idő;

• anyja születési neve;

• lakóhely;

• tartózkodási hely;

• elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím;

• végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya;

• az adatkezelő által nem igényelt, de az érintett által megadott bármely további személyes adat;

• a felvételi folyamat során a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.

adatkezelés időtartama: az álláspályázat elbírálásának végéig, az elbírálást követően csak a jelentkező kifejezett, egyértelmű és önkéntes, írásbeli hozzájárulása, de csak akkor, ha annak megőrzésére a jogszabály okkal összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében szükség van.

adatkezelést végző munkakörök:

• munkaügyi feladatokkal megbízott munkavállalók;

• iratkezelők;

• az álláspályázatot indító szervezeti egység vezető

 

Bejelentésekkel kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelés rövid leírása: Az Adatkezelő a hozzá beérkező bejelentések során, a számára a bejelentő által megadott, elsősorban elérhetőségi adatok, a bejelentésben meghatározott feladat elvégzéséig tartó kezelése.

az adatkezelés célja: a bejelentésben meghatározott feladat elvégzésének jelzése.

az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése. (GDPR 6. cikk 1.b és c. pont), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vonatkozó önkormányzati rendelete.

kezelt adatok köre: a bejelentők által megadott személyes adatok

• név;

• lakóhely;

• elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);

• az adatkezelő által nem igényelt, de az érintett által megadott bármely további személyes adat.

adatkezelés időtartama: a bejelentésben meghatározott feladat elvégzéséig.

adatkezelést végző munkakörök:

• a bejelentést fogadó munkavállaló;

• az érintett szervezeti egység vezetője;

• Az Adatkezelő által megbízott külső szakértői adatfeldolgozó (jogi, ingatlanközvetítői-becslői, követeléskezelő, stb.) Az adott adatfeldolgozó neve és elérhetősége megtekinthető Adatkezelő honlapján.

 

Saját, és kezelt ingatlanok vagyonvédelme - kamerával

az adatkezelés rövid leírása: Az Adatkezelő jelen adatkezelésében az általa kezelt épületekben elhelyezett videókamerás felvételeket rögzíti és tárolja a jogszabályoknak megfelelő módon.

az adatkezelés célja: Az adatkezelő által használt ingatlanok vagyonvédelme – A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az ingatlanok területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az ingatlanok területén tartózkodó személyek, továbbá az ingatlanok, és az ingatlanokon található vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. (GDPR 6. cikk 1.f pont)

Az Adatkezelő alkalmazottai, és a kamerával megfigyelt területre érkező egyéb Érintettek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről írásbeli tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni.

kezelt adatok köre: Adatkezelő által használt ingatlanokon az épületen belüli, illetve az épületen kívüli (telephelyen belüli) mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel (kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert Adatkezelő működteti, a biztonsági feladatokat ellátó adatfeldolgozó kizárólag az élőképet látja, a tárolt adatokhoz hozzáférése nincs.

adatkezelés időtartama: 3 munkanap, incidens esetén 30 nap, vagy az Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig. (Pl. Belső fegyelmi eljárás lezártáig, rendőrségi eljárás megszűnéséig…stb.)

adatkezelést végző munkakörök:

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére, a kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére, illetve a kamerák által készített és tárolásra került felvételek mentésére kizárólag az alábbi személyek jogosultak:

- ügyvezető

- szervezési munkatárs

Az adatbiztonsági intézkedések

- A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.

- A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

- A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

- A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

- Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

II.7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Elérhető a www.kokertkft.hu oldalon

II.11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Társaságunk által kiírt közbeszerzési pályázatok elérhetők a www.közbeszerzes.hu weboldalon.
Társaságunk által kiírt egyéb pályázatok: nem releváns.

II.12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

2017 ÁSZ vizsgálat zárójelentése>

II.13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatvédelmi felelős: Légrádi Péter, szervezési ágazatvezető

1107 Budapest, Basa utca 1. Központi telefonszám: +36 (1) 261-8093 // +36 (1) 262-0041 Központi fax: +36 (1) 262 00 41 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vonatkozó szabályzat>

II.14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Vonatkozó szabályzat>

II.18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Lásd III.4. pont

II.19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

II.23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

Üzleti tervek:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Éves beszámolók:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020. évtől elérhető a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon

Tevékenységi beszámolók:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020. évtől már a beszámoló részeként elérhető a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon.

III.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Vezetők és tisztségviselők juttatásai:

2008-2013

2013-2018.09.01.

2018.09.01.-től

2019.01.01.-től

2020.01.01.-től

2020.02.01.-től

2022.01.01.-től

2023.01.01.-től

2024.01.01.-től

Jövedelemkimutatások:

2018 - I. negyedév

2018 - II. negyedév

2018 - III. negyedév

2018 - IV. negyedév

2018 - teljes év

2019 - I. negyedév

2019 - II. negyedév

2019 - III. negyedév

2019 - IV. negyedév

2019 - teljes év

2020 - I. negyedév

2020 - II. negyedév

2020 - III. negyedév

2020 - IV. negyedév

2020 - teljes év

2021 - I. negyedév

2021 - II. negyedév

2021 - III. negyedév

2021 - IV. negyedév

2022 - I. negyedév

2022 - II. negyedév

2022 - III. negyedév

2022 - IV. negyedév

2023 - I. negyedév

2023 - II. negyedév

2023 - III. negyedév

2023 - IV. negyedév

2024 - I. negyedév (Feltöltve 2024.04.09.)

III.3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

 

SZERZŐDÉSEK LISTÁJA> (2024.04.05. állapot)

Hatályos feladatellátási szerződés>

III.5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III.8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetményeink:

Közbeszerzési tervek:

2011

2012

2015

2016

2016 - módosított

2017

2018

2019

2020

2020 - módosított

2021

2022

2023

2023 - 1.sz. módosítás

Eljárások:

2012-Kamerarendszer

2018-Tehergépjárművek beszerzése

2019-Tehergépjárművek beszerzése

2019-Tehergépjárművek beszerzése II

2019-Virágültetés

2019-Zöldterületek karbantartása


Minden más, közbeszerzéssel kapcsolatos információnk elérhető a www.kozbeszerzes.hu weboldalon.